baner

PRIJAVA
ZA 2. JAGODINSKI MARATON

APPLICATION
FOR 2. MARATHON IN JAGODINA

PRIJAVA - LINK

Važno:

  • Prijava postaje validna tek posle evidentirane uplate učesničkog paketa
  • Grupne prijave olaksavaju preuzimanje startnih paketa
  • Naknadno ce biti obavestenja o nagradama po kategorijama
  • Prijave moguce do 23.03.2018. do 22h
  • Grupne prijave (grupa 10 i vise) 1.250din po ucesniku, moguce do 23.03.2018.
  • Prijava i uplata na dan trke je moguća, ali nije zagarantovana majica u paketu!
  • Nakon prijave dobićete mail da ste se uspešno prijavili a nakon izvršene uplate da ste kompletirali prijavu.
Uplatnica

Devizni račun/foreign currency account:
IBANRS35310007080200628257
NLB Banka/NLB Bank

H o m e| I n f o r m a c i j e | P r i j a v a | M u l t i m e d i j a | K o n t a k t
Copyright © 2017 and Desing by Bojan N.