Poštovani, Zbog epidemiološke situacije u zemlji i nemogućnosti dobijanja svih dozvola, jagodinski maraton se odlaže i pomera za 03.04.2022. Sve uplate prijave se prebacuju i važe u 2022. godini, a trkači koji žele povraćaj novca mole se da upute jedan dopis sa osnovnim podacima na: jagodinskimaraton@gmail.com. Orgazinizacijski odbor jagodinskog maratona.

you_tube you_tube

PRIJAVA ZA GRUPNI PREVOZ IZ BEOGRADA ZA JAGODINU
!!! PAŽNJA !!!
MARATON, POLUMARATON I TRKA ZADOVOLJSTVA
POČINJU 31. MARTA 2019. GODINE U 10 ČASOVA.

H o m e| I n f o r m a c i j e | P r i j a v a | I S T O R I J A | K o n t a k t
Copyright © 2019 and Desing by Bojan N.|Filip Dj.