you_tube

Organzovan je prevoz za učesnike Jagodinskog Maratona 2017 iz Vranja i stanovnike okolnih i usputnih gradova. Kotizacija i prevoz 1.700 din. Zainteresovani mogu da se prijave na sledeci mail "vranjskimaratonci@gmail.com". Prevoz je takodje organizovan i iz Beograda! Za Beogradjane cena za kotizaciju i prijavu je 2000 din a prijave su kod Katarina Keti Pohlod!

H o m e| I n f o r m a c i j e | P r i j a v a | M u l t i m e d i j a | K o n t a k t
Copyright © 2017 and Desing by Bojan N.